HOẠT ĐỘNG bơi lội của học viên

                 HỘI VIÊN CHIA SẺ VỀ SMARTFIT

 

Khách hàng Nguyễn Thị Khánh Linh

Mình đăng ký cho con học bơi tại SmartFit. Ban đầu, bé rất nhát nước nhưng nhờ sự nhiệt tình của thầy giáo mà bé biết bơi chỉ sau vài buổi học, còn rất thích xuống bể bơi và quý thầy giáo.

Khách hàng Nguyễn Thị Khánh Linh

Mình đăng ký cho con học bơi tại SmartFit. Ban đầu, bé rất nhát nước nhưng nhờ sự nhiệt tình của thầy giáo mà bé biết bơi chỉ sau vài buổi học, còn rất thích xuống bể bơi và quý thầy giáo.

Khách hàng Nguyễn Thị Khánh Linh

Mình đăng ký cho con học bơi tại SmartFit. Ban đầu, bé rất nhát nước nhưng nhờ sự nhiệt tình của thầy giáo mà bé biết bơi chỉ sau vài buổi học, còn rất thích xuống bể bơi và quý thầy giáo.