GÓI BƠI MEMBERSHIP
Liên hệ
Có khuyến mãi và cộng tháng
Thời gian kích hoạt lên đến 60 tháng
Bơi lội tại tất cả các hệ thống bể bơi SmartFit Pool
Miễn phí tiện ích đi kèm của hệ thống Smartfit Việt Nam
GÓI BƠI TÍCH LƯỢT
Liên hệ
300 lượt bơi
Mỗi gói tối đa 4 người sử dụng
Bơi lội tại tất cả các hệ thống bể bơi SmartFit Pool
Miễn phí tiện ích đi kèm của hệ thống Smartfit Việt Nam
GÓI BƠI HỢP TÁC
Liên hệ
Trên 1000 lượt bơi
Phù hợp với gia đình, nhóm bạn
Bơi lội tại tất cả các hệ thống bể bơi SmartFit Pool
Miễn phí tiện ích đi kèm của hệ thống Smartfit Việt Nam